uFeel.me
Вход
Хората
Автор: VASSETO,  January 5, 2020, 4:57 PM
прочити: 50

Хората загубиха властта си.
Високо в очите ми,
дълбоко в сърцето ми
бяха... но загубиха властта си.

Не ми се слушат вече хората.
Нито на какво ме учеха.
Не ми се вярва вече в хората.
Уморен съм от бездушие.

На хората им давах от света си -
връщаха ми само безразличие.
Сега смехът ми вече
ироничен е.

И ти не чакай отговор от мен
защо сега съм тъй притихнал.
Не искам повече да давам любовта си.
Само кучетата вече ме усмихват.

Хората загубиха властта си.


Васил Тръненски

Copyright © uFeel.me 2020