uFeel.me
Вход
После
Автор: VASSETO,  January 5, 2020, 4:58 PM
прочити: 65

Ела да помълчиме заедно.
Ще се тревожим после.
После ще говорим.
(После е за лъжи.)
Но сега ела да помълчим.

Да се облегнем на другия на рамото.
Да се погледнем, сякаш не боли.
После ще го мислим другото.
После ще е време за сълзи.
Сега седни до мен да помълчим.

И ако направи времето
във две посоки да се разделим...
Ела! Ще чакам както някога.
Ще спра часовника
и с теб ще помълчим.

Васил Тръненски

Copyright © uFeel.me 2021