uFeel.me
Вход
Пред прага на отвъдното
Автор: tanikol,  January 8, 2020, 9:20 AM
прочити: 65

 


 


Когато сетен полъх 


клепачите обори


и спусне се заветната тъма, 


недей завижда на тълпата,


зареяна във свойта самота .


Недей вини ти участта си клета,


а притвори очи и замълчи.


Недей проклина небесата,


надвиснали над земните ти дни.


Недей тъгува за несбъднати мечти,


приятелства,


любов и съдбини.


Прости се кротко


с благините кратки, 


с усмивка бегла


си иди.


 

Copyright © uFeel.me 2020