uFeel.me
Вход
Рошана
Автор: tanq_mezeva,  January 11, 2020, 1:53 PM
прочити: 73
Имаме си ний писана
с име рошаво – Рошана.
Много глезена, добричка,
тя за нас си е едничка.
Цял ден мърка на дивана
хитрата ни поспалана,
но щом скръцне се врата,
бързо скача на крака.
Във очите ни поглежда
и си сладичко нарежда:
„Мяу, мяу, няма ли сега
да ми сложите храна?
Щото мила съм, гальовна
и къщовница грижовна,
обичта си щом предлагам,
нокти в ръкавички слагам.”
Тъй реди ги, тя, Рошана,
пухкавата ни котана,
и с опашката къделя
любовта си с нас споделя.
 
 

Copyright © uFeel.me 2021