uFeel.me
Вход
Един
Автор: nanito,  January 12, 2020, 7:17 PM
прочити: 71
"Ние се гледахме твърде дълго, за да сме приятели." (неизвестен)
Приятели,
довереници,
съучастници,
сродни (по) души,
носещи в сърцето,
взаимно чувстващи се,
любими,
любовници,
обичащи (се) ...
Ние
сме това, което сме.
Един за друг.
Един с друг.
Един в друг.
Един.
2016

Copyright © uFeel.me 2020