uFeel.me
Вход
На воля
Автор: mt46,  January 14, 2020, 12:00 AM
прочити: 70
Селото немее. Няма хора...
Пустота и нищета е...
Ех, поне човек на воля в двора
може да се изпикае!...

"Ала виж – мнозина се кокорят –
вече сме в Съюза, в Рая!"...
Все повече властници на воля
над народа ни пикаят...

Марин Тачков

Copyright © uFeel.me 2020