uFeel.me
Вход
Бавен залез
Автор: galaxi_1961,  January 16, 2020, 9:55 AM
прочити: 77
Като в бавен залез
притъмняват ден след ден,
пътят ми се ниже в обич и... към Голгота,
какво да бъде времето във мен
утрото ми определя мъдро -
от добро на нито йота!

Ще свърши август.
Ще тръгне лятото към кратки дни,
морето си остава, и ще бъде,
в безкрая има незабрава и не сме сами,
след бавни залези
когато в изгреви се сбъднем.

Copyright © uFeel.me 2021