uFeel.me
Вход
Усмивката, която ми отива
Автор: kristinazaharieva,  January 17, 2020, 8:58 AM
прочити: 67

Усмивката, която ми отива

Ще спра за малко на вратата,

ще се обърна, за да видиш

усмивката, която ми отива.

Да се целунем,

да запомниш

добрата дума, казана набързо.

 

Задръж за малко светлината,

която се промушва през вратата.

Задръж мига с добрата дума.

Отлитат бързо думите.

И дните.

 

За тебе е завинаги

усмивката, която ми отива.

Copyright © uFeel.me 2020