uFeel.me
Вход
Поетите днес
Автор: galaxi_1961,  January 22, 2020, 11:04 AM
прочити: 75
Поетите днес - те всичко са ни казали
и няма нищо ново под небето,
римите са спазили,
многоточието им не е предвзето.

Любов, мечти, луна и блясък,
копнеж, море и откровения,
сълзи, вини и... всичко рухва с трясък,
болката най-често муза е на всичките творения.

Днес поетите ни - всичко са написали,
но в суетата си улисани,
се пренаписват на конвейер и в славолюбие,
забравят, че не са звезди, а скромно простолюдие.

Copyright © uFeel.me 2020