uFeel.me
Вход
Бяла армия
Автор: lubko81,  January 31, 2020, 10:45 AM
прочити: 105
Взрял се в мен, отдавна гасне,
носещ се в ефирните вълни,
дяволският поглед, сраснал
с пепелявите, мътни мъгли.

Втренчен в празнотата сива
дебнещ слабостите в мен,
да открие някога мотива,
неусетно да попадна в плен!

Но върви пред мен сред топлината,
вдигнал яростно светлинен щит
моят личен враг на сатаната,
моят лидер на духовния елит!

Водач на армия от светли,
вечни вОйни на небесната земя
дАли някога свещени клетви
и изпълнили докрай дълга!

Препускащи в невидимата красота,
откликващи щедро на човешките вопли,
разсейващи тихата, хладна тъма
в сияния пъстри, ярки и топли!

Пронизващи тъжният студ,
придаващи на сивото цвят,
подтикващи да ме мислят за луд,
пътуващ от свят във свят!

С уморени, мътни очи,
избягал от този сърдечен студ,
вдишвам небето с пълни гърди,
мечтаейки да съм вечно луд!

Любен Пенев

Copyright © uFeel.me 2020