uFeel.me
Вход
ПРОДЪЛЖАВАЙ
Автор: maikal_georg,  February 1, 2020, 3:02 PM
прочити: 72

 

Назад, не поглеждай!

Не можеш назад да се върнеш!

Мостовете срутени,

повлякоха и градините розови.

Боли!

От бодлите на розите!

Кърви!  

А топлина от всяка капка искри

от нови надежди,измамни, тъй розови!

За това - назад не се връщай!

Дори да си грешен.Какво пък.

Горчилката чужда преглъщай!

Като отрова, пречистваща!

Такъв е животът!

Да продължиш, инак – не можеш!

В живота следващ

ще бъдеш тревожен!

Непременно!

Ще бъдеш добър!

Ще бъдеш по-опитен!

Ще бъдеш възможен!

И повече ще обичаш!

И ще бъдеш обичан!

Навярно!? И по-нараняван..

Уж все по-чиличен..

Да! Сигурно!

Длъжен си да се надяваш!

Длъжен си! Да опиташ!

Copyright © uFeel.me 2020