uFeel.me
Вход
Чудото
Автор: vqra,  February 3, 2020, 2:12 PM
прочити: 70
Днес реших, да си зашия на любимото елече,
цветно копче, като от Дъга.
Нека ми напомня за едно човече,
което пъстро станало, защото имало мечта.

Всички дни, били безцветни,
тъжни, мрачни в неговият свят,
а човечетата черни, черни 
не познавали Дъга и цвят.

А, въпросното човече,
колкото и тъмно да било
си мъждукало, като фенерче
и се смеело, и радвало.

От смехът си, ставало по-светло,
а веднъж, дори направо бяло,
докъдето се превърнало в пъстроцветно
и за общо чудо, всичко изпъстряло.

Copyright © uFeel.me 2020