uFeel.me
Вход
Време
Автор: myinsideself,  February 3, 2020, 4:15 PM
прочити: 58

Аромата ми е познат.
Ухае на летни вечери,
пълни с приятели,
ледени сокчета,
2 пакета семки,
красива музика
и присвити очи от гледане в посоката на слънцето.
Ухае на време.
Онова, дето заменя всичко.
Вечерите с нощи,
приятелите с познати под въпрос,
ледените сокчета с ледена бира, 
стотинките за семки са вече стотинки за цигари,
красивата музика с безсмислена, 
защото търсенето на смисъл в ежедневието ни е депресиращо.
Очите ни не присвити, насълзени са.
Не малки,
не големи,
променени сме.

Copyright © uFeel.me 2020