uFeel.me
Вход
Дъно
Автор: shefchenko,  February 10, 2020, 1:05 PM
прочити: 56
Дъното ударих, но то не ми отвърна.
Отначало не подозирах, но във възможност се превърна.
Отсъствах за известно време, но на себе си ще се завърна.
Изядох речник и половина. Възнамерявам да го повърна.
 Излизам от застоя. Развивам се като конспиративна теория.
Не говоря буквално. Това беше само алегория.
Не чета от буквар. Стабилен съм като засъхнала вар.
Четата ми е от думи. А римите доя ги като кравар.
Всичко се връща като бумеранг на заем.
Смисълът в предходния ред е дълбок и осезаем.
Един ден падаш. На другия се изправяш.
Дори да страдаш, намираш сили и се справяш.
Светът е като муха без глава- върти се.
Не му обръщавай прекалено много внимание- пести се.
Случва се да не си във форма и да нямаш ден.
Правиш си реформа и се преструваш на студен.
От дъното все ще изплуваш като пояс, но
целта е да се задържиш. Не мога да го кажа по-ясно.

Copyright © uFeel.me 2020