uFeel.me
Вход
Воля
Автор: q.bodika,  March 8, 2020, 7:23 PM
прочити: 73

Не знам, дали точно това е воля,
или Душата си крия зад зъбите,
но ето, вятъра пак съм подгонила
и завет не търся зад зъбери.

Не знам какво е волята,
но след всеки удар се изправям.
И с мъглата заспивам в клоните,
щом Луната над мене изгрява.

Не знам как се калява волята.
И от стомана не е сърцето ми.
Тъжна ли съм, за тебе моля се
и паля звездите в небето ни.

Не знам как се култивира воля
в душа човешка, в живот мизерен.
Но знам, щом мечтата догоня,
съм Феникс. Единствен. Безмерен...

Copyright © uFeel.me 2020