uFeel.me
Вход
Вчера
Автор: anastasia73,  March 25, 2020, 11:45 AM
прочити: 52
 
Добър вечер, душа ми спи,
но ела да побъбрим за  "вчера"...
беше с мирис на млади липи,
спрял в небесното, наше преддверие.
 
Днес е тъжно, стихът отмаля,
сякаш вчера не сме го живели,
ето виж и денят побеля,
вече знае, че сме посивели.
 
Добър ден, искаш ли по кафе...
и ела да побъбрим за
"вчера",
този миг с допир на кадифе
е последното наше преддверие.

Copyright © uFeel.me 2020