uFeel.me
Вход
БЛАГОВЕЩЕНИЕ
Автор: Ari_Kremen,  March 25, 2020, 11:27 PM
прочити: 130


Благовещение! Благовец!
Всички очакваме блага вест.
Нещо добро да се случи,
нещо да ни усмихне и да даде надежда.
Ако не сте получили, това което очаквате,
винаги може да намерите благата вест.
В очите на детето ви, в усмивката на любимия човек,
в подкрепата на родителите,
във верността на истинските приятели,
в песента на птиците, красотата на цветята
и в изгрева на слънцето - всеки ден!
В най-ценните неща за нас е благовещение!
Защото това е отговора на Бога!


© Ari Kremen 

*25-03-2020*

Copyright © uFeel.me 2020