uFeel.me
Вход
Безпределите
Автор: oste,  March 26, 2020, 12:34 PM
прочити: 49

 

Събуй си мислите.

Хвърли цървулите на нищетата.

Прости на другите

и полети с приятеля си вятър.

Скъсай афишите.

Пази коприната на женската душа.

Влез в безпределите

и тихо напусни абсурдният театър.

 

Стефан Стефанов

25.03.2020 ГББГ

Copyright © uFeel.me 2020