uFeel.me
Вход
Тежък избор
Автор: mt46,  May 22, 2020, 11:13 PM
прочити: 61
Пред луда дилема стоях! –
Аз трябваше да избирам –
от десет старци и десет деца
кои да убия,
кои да оставя живи!...
Те ме гледаха плахо.
Безпомощни, тъжни. Мълчаха...
Въртях се... Дълго се чудих...
За миг се застрелях... И се събудих...

Марин Тачков

Copyright © uFeel.me 2020