uFeel.me
Вход
Единствена
Автор: Zh,  August 1, 2020, 10:38 PM
прочити: 39
Всички знаем, че от хиляди звезди, само светлината на една от тях дарява топлината на земята. И кули има много по света, но една единствена от тях е Айфеловата. Така и аз със твоите очи... не бих ги сбъркал и дори, сред милиони други синеви. 
А моите как шарят в твоите!? Представи си, горски пеперуди, неспирно махащи с криле, представи си птици белокрили, реещи се в ясното небе. Представи си хоризонта и вълните, с два делфина в синьото море. Чуй ме, обич синеока, разбери, обичам те!

P.S Вместо " синеока " може и " тъмноока " :)

Copyright © uFeel.me 2020