uFeel.me
Вход
Син
Автор: ivomir,  January 30, 2005, 12:00 AM
прочити: 603
Не знаеш чий е нали?
И кой ще живее в лъжа?
Досега си живяла в мълчание,
сега сред тъга …
С какво ще докажеш
на мен – на мъжа,
че изгорял от страдание
ще повярвам в лъжа.
Нали заедно с мен
стоиш – под дъжда
от сълзи, потекли
от неизвестно
ухание
на ръждива ръжда …
Как ще живееш в лъжа ?
И как ще докажеш дали …
По стъклото се стича дъжда,
защото не знаеш чий е, нали ?

Copyright © uFeel.me 2020