uFeel.me
Вход
"Каляски и коне неземни"
Автор: eclipse,  January 26, 2009, 10:43 AM
прочити: 357

И пак в дъжда с неуморен бях пристигаш с твоите безбожно бели каляски и коне. Тих, сплотен и недостъпно буен отлиташ да за покажеш своето безспирно сърце. И в погледа ти долових живот и вяра, сълзи кристално чисти на поквара. Очи небесни и по нечовешки святи. Ръце изящно нежни и чудновати. Дали от времето безкрайно идваш или свят незнаен, не открит - не зная. И не искам да разбирам истина, която бавно и нежно ще ме убие. Потръпнах. Омаяна от твоя поглед - съвършен. Едва ли има сила толкоз чудна, в която някак да събера и опиша чувствата изпитани от мен към теб за този ден.

Copyright © uFeel.me 2020