uFeel.me
Вход
Аз съм баба ви Мара :)
Автор: pin4e,  2010 M03 31 11:33 PM
прочити: 529
( да съ чите млогу меку) :)


Малку дървен мат\'риял съм струпала,
да ми е спукойну чак ду зимътъ!
На кокошкити наквасих супата,
и претупах \' сичкити килими.

Зарантъ съм къпала прасету.
Леле, колку плевели отъргах!
Посля \'одих да пасъ тилету
и таман пу тъмнало са върнах.

Вичертъ запалиф дажи печкътъ!
Нищу, чи \'а цъфналу навънка.
Ф стаята йе ладну! Буболечкити
и кумарити пучти са гътнаха.

Тръснах малку пепел, смесих плявата
със онуй, да н\' казвам, ут гадинкити.
Кака Дора тъй си наторявала.
Млогу й вър\'ят, затуй, латинките!

Гледам, чи синоту замирисалу.
Доста гу намокри. Дъждувети!
Саму кът\' пумисля и мъ фтриса.
Можи да съм баба, ма съм дЕти!

Малей, да н\' забра\'я серияла!
Зарат негу ставам очилата.
Иначи да бешех изкуфяла,
дет\' ми дума някуй път снахата...

Глей ги! И глухарчеутъта плъзнале!
Звук кълвачов чука пу дървата.
Дърта съм, мъ на! Не си омръзвам!
Къту устарей чиляк жувей с душъта.