uFeel.me
ОТКРИТИЕ
Автор: Liliyanaandreeva,  18 септември 2011 г. в 09:18 ч.
прочити: 276

ОТКРИТИЕ

 

     Всички природни константи, географски коти, названия, химични формули, космични орбити и много други параметри могат да се четат, т.е. да се декодират чрез абревиатурата на химичните елементи.Например:

 

           Световни константи

 

     П= 3,1416 –лудолфовото число –се “чете” като:

3 –LLitium – химичен елемент № 3

1 – unoU – на латиница

4 – В- Beril – химичен елемент № 4

16 –  S – шестнадесет – хим.ел. №16

     П = 3,1416 = L,ubic – ( любиш)

     П = 3,141 = T,ubi   - ( да бъде)

     П = 3,1416 = L,uks  - (лукс)

     П = 3,1416 = Li,SiHG – (лизинг), тъй като

№14 Sisilisium,

№ 1 Н – хидрогено

№6  С –Garbon

 

                                

     G = 9.810 g / sec    - земно притегляне

     G = F,AIOfaio – падение (на латински), или падане, следствие земното притегляне

 

     Планетни орбити :

 

Земя  365,24216дни – Kri s, e Mo Skrismos – (рождество), където:

№36 – хим.ел. криптон, №42 – хим.ел. молибден ,№16 – хим.ел. сяра

Марс 687дни –CON – (песен)

Венера 225дни – Е Ма – или Не Ман, тъй като :

№2 He – хелий,  №25 Mn – манган

Лунна година 27,31дни – EN, Gel (ангел), тъй като :

№2 – хелий – Е, №7 – нитрогено (азот) – N, №31 –галий – Gel

Месец 29,53дни – Cup,I don (Купидон)

№29 – мед –Cuprum, №53 – йод – Iod

 

    Планински върхове

 

В-х Мусала 2925м – Cup Man – (подводничар) – пл. Рила

№29 – мед – Cup,

№25 –манган – Mn

 

В-х  Митикас 2917м – Cu I N – (куин – кралица) –пл. Олимп

№29 – мед –Cu  ;

№1 – водород – ihtioI  ;

№7 –азот – N nitrogeno

 

    Придаване на математическа стойност по името на думите:

 

ПЛАН = P.LEH = 4 дяла .321 кв.км = 1284 кв.км  - това е архитектурен план на град,който е разработен в папката “ Нова конституция”

 

П = Б = 4 = Берил – хим.ел. №4

Л = 3 = Литий – хим.ел. №3

Е = 2 = Хелий – хим.ел. №2

Н = 1 = Хидрогено – хим.ел. №1

 

ДУША = AL-Ma 

 

 41 кв.км . 4.8 квадрата = 13-12 кв.км, където:

 

Д  = 4 (dort =4 от турски през арабски),

У = 1 (uno =1 от латински),

Ш = 4 (cuatro =4),

А =8 (acht =8 от немски)

 

AL =13 –( №13 хим.ел. алуминий)

Ma =12 –( №12 хим.ел. магнезий)

 

ЧОВЕК = Ч . О . ВЕ + К = 4 . 8 . квадрата . 42 кв.км + 4 кв.км = 1348 кв.км, където:

 

Ч = 4(четири),

О =8(осем),

В =4(№4 хим.ел. берил

Е =2(№2 хим.ел.хелий),

 К =4(cuatro =4 –от френски) – архитектурен  план на екологичен град с календарен кадастър – виж чертежа.

 

ДЪГА = ДЪ . Г . А = 42 кв.км .4.8 квадрата =1344кв.км –план на град с площ 1344кв.км – архитектурен план за градска урбанизация с календарен кадастър – виж чертежа.

 

Д = 4 = Дорт – на турски език

Ъ = Е  = 2 = Хелий – хим.ел. №2

Г = 4 = Куатро – на испански език

А = 8 = Ахт – хим-ел- №8

 

 

    Инж. Лиляна Благоева Андреева

    За нас Условия за ползване Бисквитки
    © 2004 - 2024 uFeel.me