uFeel.me
КОМАРДЖИЯТА II - 109
Автор: ludobile,  21 август 2013 г. в 08:14 ч.
прочити: 207

...но може би вече беше късно, защото трите гларуса бяха навлезли вече от източната страна на ковчега, където в сребристото му сияние, като пашкул имаше отвор и им оставаше още един замах на крилете , за да кацнат на похлупака, където бяха двата златни херувима и представляваха положителния и отрицателния полюс на електромагнитния щит. Ако това се случеше щяха мигновенно да изгорят, като факли, затова Непо отново за милисекунда влезе в записите си,/които бяха отражение на всичко случващо се във Вселената/, за да потърси най-бързото решение. Когато го откри, трансформира мислите си във вълни и чрез ехолокаторната си система веднага ги изпрати към гларусите, като им заповяда да спрат и да се връщат. Само миг преди да кацнат върху смъртоносния ковчег те получиха сигнала и с рязко движение на крилата си се обърнаха...

    За нас Условия за ползване Бисквитки
    © 2004 - 2024 uFeel.me