uFeel.me
ОДИСЕЯ
Автор: Liliyanaandreeva,  2 септември 2013 г. в 19:41 ч.
прочити: 180
ОДИСЕЙЯ ОДИ . СЕЙ/Я = 841 стр. квадри . 421/2 кв.кметра = 149 кв.км – това е площта на жилищно-административната зона на екологичен град с календарен кадастар – виж чертежа. О = 8 = Осем Д = 4 Делта – на гръцки език И = 1 Идрогено – хим.ел. №1 С = 4 = Куатро – на италиански език Е = 2 = Хелий – хим.ел. №2 Й = 1 = Идрогено – хим.ел. №1 Я = А = Ъ = Е = 2 = Хелий – хим.ел. №2 – квадратът на основа 421 Площ 149 кв.км е една милионна част от площта на сушата на земното кълбо, която е 149 000 000 кв.км. Това е още едно потвърждение на подобието на макрокосмоса и микрокосмоса. Броят на жителите на този град е : 16 блока . 16 жилищни квартала . 10 реда къщи с 11 къщи . 8 души = 225 280 жители Гражданите се изхранват от земеделски площи с размер 8 пъти повече от жилищно-административната зона: 8 . 149 ккм = 1 192 кв.км = НАТУРА = НатУра Нат = 11 = Натрий – хим.ел. №11 Ура = 92 = Уран – хим.ел. №92 Градът е екологичен защото се строи изцяло заедно с водоизточника и пречиствателните съоръжения за битови отпадъчни води, твърдите отпадъци, селскостопанските и промишлени пречиствателни станции. След като бъдат построени, се разрешава заселването на новите квартали на града. Архитектурният план е с карендарен кадастър за две календарни години. Една година има 365 дни и кадастърът има 365 квадри с размер 421 метра на 421 метра. В случая са проектирани 29 на 29 квадрата = 841 квадри с цел удобство за строителство вместо 28 . 26 +2 = 730 дни = 2 години . 365 дни, което се равнява на 730 строителни квадри. Това не е НЛО – неидентифициран летящ обект!!!... НЛО = 730 дни в 2 календарни години . 365 дни НЛО = 730 строителни квадри Н = 7 = Нитрогено – азот – хим.ел. №7 Л = 3 = Литий – хим.ел. №3 О = нула Затова не прави чест на военните, академични и държавни мъже да заблуждават обществеността, че се наблюдават неидентифицирани летящи обекти, които или се готвят да ни нападат или ще ни помагат, че много сме го закъсали ние тук на Земята!!!... Общата площ на града включва жилищно-административната зона и земеделските земи за изхранване на гражданското население и е : 9 . 149 кв.км = 1 341 кв.км Ако си представим условно, че жилищно-административната зона е басейн с вода, то неговият обем е толкова литри, колкото вода има в телата на една човешка популация съвременници, които природата може да изхрани заедно на земята без опасност от еко катастрофи при условие, че хората живеят в календарни градове: Един човек средно има 45 литра вода в тялото си. Най – малкият брой жители на земята е : 149 кв.км . 1 метър дълбочина на басейна = 149 000 000 кв.м . 1 000 литра = 149 000 000 000 литра : 45 литра/човек = 3 311 111 111 души може да изхрани земната природа едновременно като съвременници без опасност от екологични катастрофи ако хората живеят в календарни градове. Най-големият брой е като басейнът се изчисли с такава дълбочина, какъвто е средният ръст на хората или 162 сантиметра: 149 кв.км . 1,62 метра : 45 литра = 5 364 000 000 души – толкова жители живееха на нашата земя когато открих календарните градове. Но светът не възприе моето откритие и допусна екологично застрашаващ брой жители на планетата Земя! Освен това те консумират твърде разхитително природните ресурси, което още веднъж намалява шансовете ни за оцеляване. Какви площи са отредени за изхранване на населението? 8 . 149 кв.км = 1192 кв.км : 225 280 души = 5291 кв.метра или 5,291 декара = 5,291 ммол кръвна захар в тялото на всеки човек – тук отново се проявява закона за подобието на макрокосмоса и микрокосмоса. Затова древните мъдреци са казали да опознаем себе си за да опознаем света! ... Време е за построяване на календарни градове! Подкрепете ме!... Инж. Лиляна Благоева Андреева

    За нас Условия за ползване Бисквитки
    © 2004 - 2024 uFeel.me