uFeel.me
РЕЗУЛТАТИ И СТАНОВИКА 3
Автор: gmihov,  12 септември 2013 г. в 20:58 ч.
прочити: 109

Истини да открия,

открития да направя

пред хората да се изправя

за тях да им разправя

измерих силите

на слон и магаре.

Запрегнах слон

срещу магаре.

Слонът магарето,

магарето дългоухото,

въпреки чe то му се перчи

с каруцата го повлече.

Учени,стари,млади

на научен съвет събрани,

в науката все отбрани,

като им казах, разказах,

че слонът магарето,

магарето, дългоухато

с каруцата влачи

и споконо си крачи

от високо ме погледнаха.

Строго ме изгледаха .

нормален ли съм

или ненормален съм.

От висотата на своя пиедистал,

без накой от тях да е разбрал

за какъв слон и матаре

пред тях аз говоря,

в знанията си убедени,

в непогрешимост уверени

надменно ме изгледаха

и твърдо ми казаха.

Невъзможно е това!

Това не става!

Принцип вечен има.

Срещу всяка сила

равна на нея сила има.

Науката отдавна е утановила,

отдавна е постановила.

Срещу магаре

може само магаре

да противостои.

и да му устои.

Силите матарешки

еднакви са те.

Магаре?

Да повлече магаре?

Това не може!

Каруцата!

С магаре,

срещу магаре

на масто ще остане.

Няма да помръдне.

Ако тръгне,

както рецензентите,

нашите

са установили

и отразили

силите магарешки,

магарешки, юнашки

ще се изравнят.

Движението ще спре.

Каруцата на масто ще замре.

Нама да помръдне.

Неподвижна ще остане.

Но, Молая Ви господа,

срещу магарето,

упоритото, дългоухото

не магаре, а слон има

и сила по голаяма има.

Отговорих веднага аз,

в дадения час.

Професор голобрад,

важен, наперен, млад

твърдо ми възрази

и с”знание” ме срази.

Защо го слушаме?

Защо времето си губиме?

Знае ли той какво е слон?

Нека ни обясни!

Слонът не магаре

 което мери сили с магаре.

казах в ответ аз.

Маса, сила по голаяма

от магарето има.

Защо да Ви слушам аз,

когато за Вас ,

между матаре и слон

с маса повече от тон

разлика не правите

и за глупак ме обявявате.

Обади се тогава,

без да става

в ъгъла, свит,

зад другите скрит

учен млад с глас тих,

който една чух.

Нека автора слона да покаже

и за противопоставянето

слон на матаре ни каже,

за резултатите ни разкаже.

За професорите възмутени,

в непогрешимостта си уверени,

гласът му тих не чут остана

и той в ъгъла така си остана.

Ето резултатите,

получени, при опитите:

Силите измерени равни не са.

Различни по големи те са,

отгонорих веднага аз.

Обади се тогаз

професор друг, брадат

С кого измерванията правихте?

Учени участваха ли?

С инжинири от завода,

В ответ аз казах

Но те не са учени

веднага прфесора начетен,

с заслуги, авторитет известен

ми възрлази и срази.

.Щом учен не е участвал

и резултатите той не устанвил

тези резултати за нас не са резултати.

Пред този „неуспорим” аргумент

от учен със заслужил авторитет,

който говори, но не разсъждава

и път на заблуда дава,

че това, което всеки бакалин

и с везни неизправини

може достоверно да установи,

коя   от две дини повече тежи

дипломирлани инжиери не могат

след, като титла”учен” не притежават,

аз замълмчах и невъзразих,

просто, просто разбрах,

че в залата е на власт,

до безмислие и страст,

че гравитационното поле,

е поле консернвативно

и таз заблуда страст,

с авторитет и власт

път на истината няма да даде

грамотеги неграмотен да я рабере,

че силите на слон и магаре,

не са равни, а различни.

Към професора  с авторитет,

в науката заслужен с знание и труд

се присъедини и председатят

на съвета научен, учен заслужил.

Глави те събраха.

Резултатите гледаха и

като се усмихваха

така решително казаха :

Тези резултати

не са резултати

щом учен участие не вземал

и думата си не казал.

Достовелни те не са за нас.

Нищо те не показват.

Не показват, че слонът

Сила по голяма има

Намерлете учени инженери,

в науката,врели,кипели

грешките Ви да радкрят .

Да Ви обяснят , разяснят,

че няма слон със сила

на магарето да  се противопостави

и каруцата с магарето да поврече,

както водата в корито тече.

В отговор на това казах:

Ако и тез инжени са

от блатото на заблудата,

че полето гравитационно

е поле консепвативно

и те саато Вас ,

както сте в този час,

не искат резултатите да видят,

как грешките ми ще разбепат?

Как, като учени ще обяснят ,

че силата на  слона с маса 5 тона

е равни на силата на магарето,

упоритото, дългоухота с маса

която е порловин, единтон.?

Или, като рецензентите Ваши

с познния „неуспорими”, висши,

написото гледали,видели,

но с разум не прочели

с компетентност „неуспорима”,

с компетентност”непогрешима”

априорно,предубедено,

от азблуда многовековна обосновано,

Надмено,но не проверено, досдтоверно

по резултатите очевидни,

но от тях невидени, неразблани,

смело със самочуствие постановили

и в рецензията отраизли:

слонът,щом  свободно закрачи

и каруцата с магарето, повлече

в безтегловност ще изпадне,.

Силата му слонска  ще изчезне

и каруцата магарето ще спре.

 Мола, обяднете ми тогаз,

възразих енергично аз,

как движението на слона

е свободно за Вас,

щом в каруца е зцапрегнат,

 като по пътая си крачи ,

каруца с магаре влачи,

силата му , със сила преодолява,

двжение непрекъснато осъществява?

На въпроса ми никой не отговори.

Тогаз Председателят ,

На форумая научуен висок.

с глас строг рече и отсече:

Писмен отговор ще получиш.

От енго ще научиш,

становището ни научно обосновано.

Грешките си от него ще разбереш.

Като проскуебан гарван

от петлиа напети, накълван

от съвета научен излезнах

и обрпатно не се върнах.

Чакам години много веч

писмен отговор да получа

и от него да науча,

как слон и магаре

тили равни те имат.

Как каруцата

с ъс слон щрещу магаре

на масто ще остане.

Ако се задвижи,

как силата на слона,

на силата на матарето,

равна ще стане.

и всяко движене ще престане.

Как науката това е установила,

как неграмотният аз, неграмотно твърдя,

че магарето сила равна на слона няма.

Не знам колко още ще чакам

От учените писмо да получая

за моето невежество да науча,

че разлка между силите на

Слона и магарето няма.

Опоненти, „непогрешими”

в знаниеето незаменими

колкото си искаш има.

но няма тйкъв със свободна мисъл,

без  заблуда и априорна умисъл

който резултатте ми да провери

и с доказателспва да ги.оспори.

Обещания трешките ми да покажат

Колко си щеш  има.

Едни се мъчиха, без за сполучат,

други с „неуспоримия научин подход”

Като за луд ме обявяват,

както съвременициет на Р.Майер

се перчят , с това да докажат,

че гравтациеонното поле е консерватвно

и с това, таз заблуда многовекавна,

както истина да защитят

и на истина, че не е консервативно

път те да не дадат.

като не виждат и не чуват,

че глухи е слепи са за нея.

Чакам аз вече половин век

някой от „непогрешимите”

от „незаменимите” в знанието

с доводите на позннието

грешките ми да открие  радкрие,

отзаблуди да ме избави.

Ако може това да стори

ниско ще му се поклоня.

себеси за глупак ще обявя

и на всиички ще се извиня.

Чакам учения терой

с истини неуспорими той

заблудата ми да срази

и от нея да ме спаси.

да видя грешникът аз ,

че и  със слон срещу магаре

нищо не може да се направи.

щом учен и лаик

и всякакъв друг умник

в знанито „непогрешим,” велик

на пътя на истината застават

и път на истината не дават.

1993г.,2013г.

    За нас Условия за ползване Бисквитки
    © 2004 - 2024 uFeel.me