uFeel.me
НЕЩО СЕ СЛУЧИ В ГОРАТА /9/
Автор: jina97,  22 септември 2013 г. в 16:57 ч.
прочити: 295
Една катеричка тъй игрива,
но и много пакостлива
във гората броди, скача
и на всеки се присмива!
Тук провре се, там подскочи,
този дръпне, после бяга...
Всеки във гората зъби точи
урок да й даде, както му приляга!
Но все не могат да я стигнат,
пъргава е дяволица...
Докато със очи примигнат
от недоволни - цяла върволица...
Какво да сторят?
Как да се преборят
с тази горска хала,
де за миг не се е спряла?

Отидоха при елена стар -
от живота мъдрост събрал,
затуй съвет да им даде
с разум и чисто сърце,
без животните да подведе.
Намести еленът очилата,
вдигна от книгата главата,
помисли, дълго умува,
накрая рече без да се преструва:
- Тази катеричка невъзпитана
е лудетина голяма.
С нея трудно ще се справят
дори юнаци двама.
Аз предлагам през нощта
да заложим здрава мрежа.
Нея ще намажем със смола
после Кики ще откараме в съда.
Нека съдията се произнесе
що да правим с немирното дете.
- Право си решил, елен!
- Първо да я хванем в плен.
- После съдията да рече...
- ...как ще превъзпитаме това дете.
Животните един през други заговориха
в съгласие, дори за миг не спориха.

Речено, сторено.
Мрежа под дъба заложиха,
плана за миг не отложиха.
Намазаха я със смола
и дружно зачакаха деня.
Катеричката очите щом отвори,
тъй сама си заговори:
- Днеска Бухльо ще оскубя,
че е ярък, весел ден
и за него отреден.
Той не вижда през деня,
време е да му напакостя!
Сънено прозя уста
и пристъпи вън от дупката.
Животните зад дърветата се скриха.
Без да шукнат там се спотаиха.
Катеричката сънлива под дъба
кошничка с гъбки изненадано съзря.
Усмихна се много щастливо
и се спусна от клона с усмивка звънлива.
Всичко случи се на бързо...
Щом до гъбките припари
нещо на мига по главата я удари.
Някой свирна от дъба.
Друг в шубрака закикоти.
Хукна катеричката като стрела,
но във мрежата се омота.
Някой викна:\"Бързо дърпай!
Време не губи, побързай!
Катеричката да хванем
пред съда да я изправим.\"
Ето я смирена, кротка...
От мрежата гледа плахо,
кротнала е пъргава походка,
на душата хич не й е драго.

В полицията после я откараха,
жалби писмени отправиха.
В тях описаха със жар,
що за катеричка е - пожар.

Не след дълго бе процесът.
Удовлетворение донесъл.
Във съдебното решение
без никакво отлагане, спасение
наказание бе описано строго,
че да се замисли пакостницата дълбоко:
тя по земята само трябваше да ходи
в близките няколко години,
тъй сред дърветата да броди,
докато мерака й за пакости отмине. 

Галина Петрова
11.09.2013 г.
 

    За нас Условия за ползване Бисквитки
    © 2004 - 2024 uFeel.me