uFeel.me
ИЗБОР
Автор: Liliyanaandreeva,  26 септември 2013 г. в 19:00 ч.
прочити: 167
ИЗБОР

ИЗБОР = ИЗБО . Р = 1 348 кв.км . 4 региона = 5 392 кв.км - това е архитектурен план на екологичен град с календарен кадастър за 190 080 жители – виж чертежа.

И = 1 = Идрогено – хим.ел. №1
З = 3 = Три
Б = 4 = Берил – хим. Ел. №4
О = 8 = Осем
Р = П = Ч = 4 = Четири

1 348 кв.км = 4 . 8 квадрата . 42 кв.км + 4 кв.км – календарен град с оптимални параметри на човешкото битие и справедливо разпределение на природните ресурси и изработения обществен продукт. Чрез него има контрол на броя на човешката популация, както и на чистотата и целостта на околната среда. Хората са равноправни с равен старт и равнопоставени с еднакво образование, пожизнен стандарт и трудово-правни задължения към държавата.

Изборът, който трябва да направим, не е за парламент, правителство и президент, а за ВИД календарен град, който се строи за срок от 100 години или за срок на годност толкова години, колкото е средната продължителност на живота! Това е много сериозен избор, който се прави с референдум или плебисцит, т.е. народно допитване, тъй като веднъж построени основите на града, той не може повече да се преправя и остава в същия вид за период от 72 – 102 години!

Тези избори, които ни предлагат властимеещите върхушки е нещо ненужно и скъпоструващо. Усилията им да легитимират по този начин неправомерното узурпиране на властта, са напразни. Силовите методи за тоталитарно управление забавят реализацията на календарните градове и крепят все още техните правителства. Но истината за справедливия календарен свят чука вече на вратата и ще си проправи път към властта за да стане упование и дом за човешкия род!

Инж. Лиляна Благоева Андреева

    За нас Условия за ползване Бисквитки
    © 2004 - 2024 uFeel.me