uFeel.me
Вход
Без теб
Автор: galaxi_1961,  July 19, 2019, 5:05 PM
прочити: 135
Без теб живея без сърце,

нямам нищо, нямам утре...,
искам да остана същото дете,
слънцето да ни целува сутрин.


Без тебе птиците са без криле,
гнезда не свиват и не пеят,
небето не е моето небе
и питам се дали живея...


Без теб не е наистина без теб,
дори когато вече няма да сме тук,
в живота ни "преди" и "след"
обречени завинаги един на друг.

Copyright © uFeel.me 2021