uFeel.me
Вход
Системата убива
Автор: mt46,  November 24, 2019, 10:06 PM
прочити: 75
Сега се чудим ние.
Мълчим, крещим и вием:
"Системата е крива!
Свирепо ни убива!"...

Дете умря отново!
Но кой ли е виновен?
Системата щастлива
защо ли ни убива?...

А бяхме демонстранти –
студенти, музиканти...
И помните ли – спяхме,
когато я градяхме?...


Бездушно тя рушеше
основите човешки...
"Уж беше справедлива,
а смазва и убива!"...

Вилнеят кръвопийци,
лъжци, крадци, убийци...
Чудовищна и дива,
Системата убива!...

Марин Тачков

Copyright © uFeel.me 2021