uFeel.me
Вход
Защо пчелите изчезват?
Автор: mimogarcia,  December 10, 2019, 5:55 PM
прочити: 57

нищо не изненадва повече пчелата
от костилка на джанка
падаща от нечия уста...

сякаш камъни летят към нея...
докато кротко събира прашец...


Copyright © uFeel.me 2021