uFeel.me
Вход
Върху челото на картините
Автор: zalez,  November 21, 2020, 9:24 PM
прочити: 20
Студено е пред картината
със слънце.
Навярно есента
е забравена самотница,
може би е време
за тънка целувка
върху челото
на картините.
Топлината е ангел
и този край на годините
е шум на криле.
Витае полъх на начало.
И едно усилие
по пътеката да има
горски мъх.
Художничката е зад мен
и в очите ѝ вали сняг.

Павлин Пушкаров

21.11.2020г.

Copyright © uFeel.me 2021