uFeel.me
Вход
Питам се
Автор: lalkamalka,  January 13, 2021, 9:11 PM
прочити: 10
Мъж мечта ли си или само сън?...
И само аз ли така те виждам?...
Видение ли си или просто гръм,
облечен в премълчани истини?...
Не те искам така, тъй желан,
от всички, с всичките чувства,
не идвай като случаен блян,
а само от мене искан!...
Чувствай, недей му мисли,
аз вече съм твоя кораб,
беа платна, без витло дори
и не мога с теб да се боря!
Но те искам като първа зора,
докосваща моето тяло,
в пробуждащата се тишина,
потънала в тебе изцяло.
С душа, която трепти
и лети по пътя в небето,
и докосва ярки звезди,
и намира в безкрая сърцето!...

Copyright © uFeel.me 2021