uFeel.me
Вход
ТОЙ - ХУДОЖНИКЪТ
Автор: aza_9,  February 23, 2021, 11:49 AM
прочити: 10
ТОЙ отдавна мръзнеше в ателието си - сам в целия свят. Чувстваше се премръзнал и нещастен в своята самота...

Допи остатъка от топлина в последната бутилка и изпаднал в умопомрачителен транс, започна да рисува на едно платно огън, за да се постопли.
Огънят, отначало слаб, плах и безобиден, заподскача по платното като слънчево зайче и като празничен фойервек, разпръсна весели искри. Увлечен в игра, се запромъква дяволито между храсталаци, трънаци, и треви... Поглъщаше на шега тяхната сухота и неусетно пораснал, набрал сили и скорост, размята кървавочервена грива наоколо. Ненаситен, той постепенно обхвана вековните горди дървета в горещата си прегръдка и бързо ги превърна в купчина димяща жар.

Издигна се дим - черен и задушлив, протегнал кълбестите си ръце към слънцето, към цялата природа!
Димът се разстла и над морето, което - постепенно сляло се по цвят с небето, с последни сили изхвърли на брега своите деца, които бавно умирайки, разцепваха с немият си ужас тишината.
Опиянен от своята сила и мощ, всепоглъщащият огън, тържествуваше. Шестваше като владетел на света и по пътя си поглъщаше многообразната му красота. Алчно облизваше тръпчивата зеленина на тревите, колоритната пъстрота на цветята, изпари ромолящото синьо на реките и девствената белота на планинските снегове...

Птиците, с натежали криле от черната тегота на дима,
падаха на обгорената земя и умираха с отворени очи. Уплашени, животните бягаха във всички посоки като горящи живи факли, а техния цар малодушно се скри в една дълбока пещера унижен от огъня, който сграбчи силата му като заслужена награда.
Небето - натежало от чернота, слезе ниско и притисна нещастните човеци, останали без дом и ги покоси.
Навсякъде цареше ужас, отчаяние и безнадежност...

ТОЙ се сепна и уплашен, се вгледа в `Апокалипсисът`, който неволно беше сътворил в желанието си да се постопли...
Настъпи черна нощ, в която дяволският огън тържествуше и се опиваше от своята мощ и власт над света.

(следва)


Пенелопи Клисурска

© 2004 - 2021 uFeel.me