uFeel.me
Вход
Опустялото гнездо
Автор: misistiti,  2021 M04 7 9:59 AM
прочити: 9
От осиротялото гнездо
пиленцата отлетяха надалече,
толкова нагоре, на възбог!
Нищо тук не ще ги върне вече...

Старите са там, където
мястото е тихо, злачно...
Но макар и рядко, вечер
сенките им тук се мяркат...

Обикалят, със надежда
да зърнат милите си рожби,
безплътно да ги галят нежно,
да им се порадват просто...

Но намират само пуста къща
с въздух тежък и отровен.
Нищо вече няма да е същото...
Раздялата с живота води

назад, към хубавите спомени,
засилва вярата, че някога
отново ще се срещнем "горе",
сред звездната Вселена, с радост!

    © 2004 - 2021 uFeel.me