uFeel.me
Вход
Описание на полунощ...
Автор: zalez,  2021 M05 4 12:40 AM
прочити: 53
Когато се разпадат
старите тунели
и тихи,
бели птици,
издигат
хаоса на пропътувани желания,
когато малки планети
са изпълнили ръцете ни
и дърветата са силуети
на непознати музи.
Светът е още пролет
и по обувките има
усмивки на огньове.
Не казвам,
че е полунощ,
защото символите
са ранени рицари
и в мен се оглеждат водопади...

Павлин Пушкаров

04.05.2021 г.

    © 2004 - 2021 uFeel.me