uFeel.me
Вход
АВТОБУСНИ АФОРИЗМИ
Автор: mislitelqt,  2021 M07 22 7:03 AM
прочити: 10
1. Автобусът на живота има разписание, което често не се съобразява с желанията на пътниците.
2. Всеки път си има посока.
3. Животът е приключение, на което само финалът е ясен...
4. Човекът сам зида своя живот и от него си зависи дали след себе си ще остави затвор, руини, или прекрасен замък на чудесата.
5. Животът не винаги е поезия, но поезията винаги е живот.
6. Ако се загубиш в себе си, не разчитай някой друг да те намери.
7. Живееш ли само със спомените, губиш настоящето и бъдещето.
8. Големите приказки не са гаранция за големи дела.
9. Метафорите на килограм и римуването на линеен метър не превръщат автоматично един текст в поезия.
10. Най-кратката мерна еденица за мъдрост е афоризмът.
(Което не значи, че всеки афоризъм автоматично е мъдър, като отличен пример за това са и настоящите ми такива)
_____
Още от заглавието е ясно, къде и как, а и кога ги напляках тези няколко реда.

    © 2004 - 2021 uFeel.me