uFeel.me
Вход
Като...
Автор: vesselin,  2022 M01 13 7:38 PM
прочити: 9
Не очаквам с усмивка мига,
примирено си нося хомота.
Непотребен съм, даже това
вече май ми осмисля живота.
Нямам маска и свое лице,
може мене дори да ме няма.
Самота даже ти си добре,
че поне някой те споменава.
Имам само небе и звезди
две очи, колкото да заплача,
за безбройните бягащи дни,
през които объркан ще крача.
Не очаквам с усмивка мига,
примирено си нося хомота,
като кротко течаща река
като време без път и посока!!!