uFeel.me
Вход
АВТОБУСНИ АФОРИЗМИ 20
Автор: mislitelqt,  2022 M01 14 6:43 AM
прочити: 20
1. Търпението и примирението са близки роднини.
2. И безплатният съвет, когато е глупав и грешен, скъпо излиза.
3. Това, че някой сам се мисли за безгрешен, не го прави светец в очите на другите.
4. Доста често човек се надсмива и презира чуждите недостатъци, без да подозира, че те са и негови.
5. Доста хора съществуват, без да мислят.
6. Интересно звучи, а и замислящо същи, фактът, че в основата на думата паразит е коренът... пара...
7. Манипулацията е умение, което е в арсенала на всеки добър мошеник и политик.
8. Празните мисли често са начин за запълване на времето... с нищо...
9. И в здраво тяло могат да виреят болни мисли.
10. Ако Историята прочете, какво са писали за нея историците, със сигурност много пъти няма да се познае.