uFeel.me
Вход
Ненормалности
Автор: mt46,  2022 M05 13 10:23 PM
прочити: 9
Доста ненормалности
са скрити в крайностите...
Крайно ляво. Крайно дясно.
Крайна русофилия
и крайна русофобия.
Преклонение пред Запада
или пред Изтока...
Сатанизиране на Запада
или на Изтока...
Черно-бяло вярване и мислене.
Робуване на фанатизма...
Власт на ирационалното...
Разумност, истинност, нормалност
блещукат между крайностите...

Марин Тачков