uFeel.me
Вход
Вълк и Орел
Автор: mt46,  2022 M07 4 10:05 PM
прочити: 8
Веднъж Вълкът страшно се ядосал на Орела, че му бил отмъкнал плячката.
Той застанал срещу скалата, на която кацнал Орелът. И заревал с яростен глас:
– Ти си най-низшето същество на Земята! Ти си лъжец! Ти си крадец! Ти си тъпак!...
Скалата се смеела, отвръщайки на Вълка:
– Ти си най-низшето същество на Земята! Ти си лъжец! Ти си крадец! Ти си тъпак!...
А Орелът размахал крила и отлетял...

Марин Тачков