uFeel.me
Вход
За нас умря
Автор: vikity1995,  2022 M08 2 10:21 PM
прочити: 9
Всички за него сме чули,
отхвърлен беше и сам,
понесе обиди и хули,
разпънат на кръста там.

Нямаше грях, виновен не беше,
но да пострада беше готов,
всичката болка, той я понесе,
изпълнен с много любов.

За нас го направи, за нас той умря,
чрез него греховете са ни простени,
но никой не искаше, не го разбра,
че само така ще бъдем спасени.

Кръвта си проля, за да можем ние,
чрез него да имаме прощение,
с кръвта си да ни умие,
понесе мъка и унижение.

А всички не го разбраха,
хулеха го със смях,
на кръст го разпнаха,
без никакъв страх.

И цялата болка за нас тя беше,
но на себе си всичко взе той,
вместо теб, страданието понесе,
да имаш чрез него мир и покой.

Да имаш всичко в негово име,
спасение, прошка, всичко да имаш.
Ако искаш кажи, Боже спаси ме,
но решението сам си го взимаш.

Само чрез него ще се спасиш,
повярвай и поискай прощение,
оставям те сам да си решиш,
дали ще се помолиш за спасение.