uFeel.me
Вход
Синьо
Автор: eclipse,  January 26, 2009, 7:56 PM
прочити: 271

Синьо е морето.
Сини са сълзите ми,
сухите сълзи от пепел...
Син е дъхът ми, замръзнал от студа...
Сини са очите ти -
дълбоки, прозрачни, големи...
Сини са ръцете ти -
студени, нежни и слепи.
... И в син водопад разпръсквам
мечтите си, в които
отдавна вече не вярвам...
Синьо е небето ни...
Сини са чувствата, кръвта и огъня...
Синя е душата ми - разпокъсана от думите.

Copyright © uFeel.me 2020