uFeel.me
Вход
НЕКА
Автор: liviq-Zdravka,  January 30, 2009, 11:17 AM
прочити: 168

Нека бъда чашата вино,

която в миг на самотност докосваш.

Нека бъда глътка миро,

която вечер с устни отпиваш.

Нека бъда волнодумството зло,

стон могъщ и облак над тебе.

Нека бъда вятърът, лудостта,

които в душата ти бродят.

Нека бъда предчувствия сто

в твоя свят от пропасти зейнал.

Нека бъда изповед и живот,

бавна прегръдка и огън.

Нека бъда всичко това,

което ти в душата ми внесе.

Вкорени се във мен... И какво.

Боли ли те колкото мене.

Copyright © uFeel.me 2020