uFeel.me
Вход
Празнота
Автор: dgeorgieff,  February 2, 2009, 11:55 PM
прочити: 188

Празнота

Изгарят спомени в камината,
умират нескромни желания,
излита греещата топлина
и празните удари на сърцата
утихват.

Copyright © uFeel.me 2021