uFeel.me
Вход
За да си отново с мен!
Автор: bizcocho,  March 7, 2009, 9:43 PM
прочити: 454
Утрото в очите ти напира
с пламъка на изгрев озарен...
нектар от устните ти мислено аз пия -
малинов е - дъх горски внесе в мен.

С(ъс) топлина на зряла есен
зави в(ъв) нежност моя ден...
Вървя пред залеза унесено,
в очакване на утрото...

За да си с мен!

Copyright © uFeel.me 2020