uFeel.me
Вход
В мечтите си имам спестени усещания…
Автор: pavli,  June 20, 2009, 6:26 AM
прочити: 2938
Върху телата.
Рисуваме с устни.
Осъзнато.
Клетките разискрят…
спомени…
Несъзнателно…
„Облечи се само
в моето мълчание…” -
звучи в полутонове…
(както когато изниква
кокиче изпод снега…)
В очите ти блести моята сълза…
И в мечтите си имам
спестени усещания -
само чакат да ги повикаш…

                                            © Павлина Петрова

Copyright © uFeel.me 2020