uFeel.me
Вход
Където е раят…
Автор: pavli,  June 21, 2009, 6:27 AM
прочити: 2810
(Не разбираме еднакво и ангелите, и дяволите…)

Рой искри изригват в златна слънчева заря…
Излиза светлина… и всички цветове променя…
От очите наднича загадъчна нежност…
(Да обуздавам ли немирното дяволско пламъче?!...)
Душата ми пак празнично стъкмена е.
И с топлота повеждам те… далече…
Защапуква блеснало обожание…
Частица споделена радост парва клепачите.
Отгърната страничка ново очарование
на тръпнещи късове стаява дъха…
Оздравителна прелест достига
сърцевината на чувството…

                                          © Павлина Петрова

Copyright © uFeel.me 2020