uFeel.me
Вход
Мотив
Автор: pavli,  August 28, 2009, 12:34 PM
прочити: 2186
Подари ми искани сънища.
Разкипя се под мене небето.
Ти не прочете душата ми…
Просто поведе я…
И ми даде мотив за обичане… 

                                  © Павлина Петрова


Copyright © uFeel.me 2020